9 oktober 2020: Afsluiting thema …en toen….

Vrijdag 9 oktober wordt in alle groepen het thema -.. en toen… afgesloten. U hoort van uw leerkracht wanneer en hoe of wat. Houd de Parro app in de gaten!