Groep 2/3 (Juf Esmee en juf Wendy)

Welkom op de klassenpagina van groep 2/3!

Op deze pagina leest u hoe wij werken in de combinatiegroep 2/3! Wij werken ontwikkelingsgericht (OGO) waarbij een grote nadruk ligt op spelenderwijs leren binnen een thema. Als u meer wilt weten over ontwikkelingsgericht onderwijs neem dan eens een kijkje onder het kopje Ontwikkelingsgericht op de website: https://www.obs-wereldwijs.nl/ontwikkelingsgericht/

Thematisch werken met nadruk op spel biedt ons de mogelijkheid om de groepen 2 en 3 onderwijs aan te bieden dat mooi past bij de ontwikkeling van de kinderen op deze leeftijd. Waar mogelijk zullen wij activiteiten aan de hele groep tegelijk aanbieden, aangepast op het niveau van uw kind. Natuurlijk zijn er ook activiteiten waarbij we groep 2 of groep 3 (of een deel daarvan) apart nemen.

—————————————————————————————————

Gymtijden

De kinderen krijgen twee keer per week gym. Tot de herfstvakantie is dit op dinsdag en op woensdag van meester Dorian in de speelzaal in het hoofdgebouw van Wereldwijs. De kinderen hebben geen gymkleren of -schoenen nodig. Indien u dat wel graag wilt, dan graag meenemen in een aparte gymtas. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op gymdagen makkelijke kleding draagt (i.v.m. aan- en uitkleden)?

—————————————————————————————————

Lezen en schrijven

Voorheen werkten de groepen 3 met de methode Veilig leren lezen. Sinds vorig schooljaar richten wij ons lees-/en schrijfonderwijs in aan de hand van een thema volgens het ontwikkelingsgerichte onderwijs (OGO, zie begin van deze pagina!).

Thuis is het voor zowel groep 2 als groep 3 belangrijk om veel te blijven voorlezen. Daarnaast kunt u met uw groep 3 kind startende leesboekjes lezen of boekjes met het niveau M3.
Bij het leren lezen is het erg belangrijk dat de letters fonetisch uitgesproken worden. Hieronder vindt u een lijst met de juiste uitspraak.

Lijst fonetische uitspraak letters

In groep 3 leren de kinderen schrijven. Mocht uw kind thuis belangstelling hebben om te oefenen met het schrijven van letters, dan kunt u hieronder zien welke letters we gebruiken (blokletters). De bovenste rij zijn de typletters, de onderste rij zijn de letters zoals kinderen ze leren schrijven.

—————————————————————————————————

Rekenen

Voor groep 3 werken wij in de klas met de methode Wereld in getallen. Hieronder vindt u een link naar alle doelen per blok voor het schooljaar.

https://www.obs-wereldwijs.nl/doelen-rekenen-groep-3-wereld-in-getallen/

Het rekenonderwijs voor groep 2 bieden wij grotendeels ontwikkelingsgericht aan zoals aan het begin van deze pagina omschreven. Deze activiteiten komen dus geïntegreerd in het thema voorbij. Waar mogelijk laten we deze activiteiten ook aansluiten bij de leerstof van groep 3 en is er weer de mogelijkheid voor beide groepen om samen en van elkaar te leren.

Alle leerlingen hebben een account bij https://www.oefenweb.nl voor de programma’s Rekentuin en Taalzee. Het is de bedoeling dat de kinderen uit groep 3 hier drie keer per week mee oefenen. De spelletjes sluiten aan bij de leerstof van dat moment.

—————————————————————————————————

Vreedzame school

Als u hier klikt vindt u meer informatie over de Vreedzame School en kletskaarten om thuis te kunnen praten over wat op school is besproken.

—————————————————————————————————

Oudercommunicatie

We zullen u regelmatig een update sturen over onze groep via Parro. Dit kunnen foto’s en filmpjes zijn maar ook voorbeelden van teksten die worden behandeld.

Laatste nieuws groep 2/3

Zomerfeest op 1 juli

artikel in Volgens Bartjes

Juf Hestia heeft in oktober een masterclass Kijken naar Kinderen bij de schrijfster van dit artikel gevolgd en ter voorbereiding […]

Inspectiebezoek: waardering GOED

Inspectiebezoek: waardering GOED! Lees hier het Kwaliteitsonderzoek inspectie Wereldwijs Wereldwijs heeft opnieuw de waardering GOED gekregen van de inspectie. Op ons […]