Brief van de ouders

Amsterdam 16 nov. 18,

Beste Mevrouw Grep, Allen

Wij schrijven deze brief naar aanleiding van uw beschuldigingen aan het adres van onze school Wereldwijs op Mart Radio. Verdrietig, verbaasd en boos, dat zijn emoties die naar boven kwamen bij ons ouders nadat we vernamen wat u over onze school verteld heeft.

Graag nodigen we u uit om kennis te maken met een school die er bekend om staat leerlingen te laten schitteren.

Als u zou komen kijken naar onze kinderen, dan zou u hun talenten, persoonlijkheden en de daarbij behorende ontwikkeling zien. De school heeft een transparante houding. Kijk maar naar de gastvrijheid van onze kinderen, leerkrachten en ouders, de raampartijen in elke ruimte, de openstaande deuren van directie en andere teamleden. Wij zijn trots op onze kinderen en op onze school en voelen ons dan ook uitermate tekort gedaan door uw omschrijving en de oproer die daarop volgde! Wereldwijs is een vreedzame school en is tegen polarisatie. Als vreedzame school beschouwen we de school en de klas als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar, voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Onze leerkrachten zijn daarom bewust geselecteerd vanuit hun kwaliteiten en hun motivatie.

We zijn niet in staat geweest om u, om zuidoost, om Amsterdam en de hele wereld te laten weten, hoe onze school excelleert in haar onderwijs en het stimuleren van onze kinderen. Daar hebben wij samen met de school een steek laten vallen.

Daarom willen wij u en alle andere geadresseerden van harte uitnodigen op onze school!

Zodat u met eigen ogen kan zien wat een groeimindset is. Hoe onze kinderen vanaf binnenkomst geleerd wordt open te staan voor groei en ontwikkeling. Hoe zij door het formatieve assessment hun eigen doelen nastreven en beoordeeld worden op groeien in hun leerproces en niet op het product. Hoe zij al jaren via de lessen van de vreedzame school op een constructieve en oplossende manier leren om te gaan met conflicten. Hoe onze leerkrachten hiervan doordrongen zijn en dit uitdragen naar onze leerlingen, ouders maar ook naar collegae buiten de school en de hele brede school organisatie er omheen. En ja kinderen, ouders en leerkrachten maken ook bij ons fouten. Maar dit zijn zeker niet de fouten die u hebt omschreven. De fouten die wij maken worden bekeken, besproken en er wordt een plan gemaakt zodat dit de volgende keer beter gaat.

Wij willen dus met deze uitnodiging ook onze fout in de communicatie naar u en de andere geadresseerden rechtzetten! Zodat u onze school en de andere scholen in Zuidoost, in de toekomst kleurrijk, positief en leerrijk gaat beschrijven. Zo blijft verdriet, boosheid en een onveilig gevoel onze kinderen, de ouders en het team bespaard!

Kom alstublieft langs, geniet van onze kinderen en ons leerklimaat, drink onze koffie en groei verder naar een onderbouwde, gefundeerde mening! Wij zijn er ten volle van overtuigd dat u daarna vol lof over onze school zal spreken!

Met vriendelijke groet!

MR wereldwijs, OR wereldwijs en werkgroep ouders  O.a. bestaande uit: Ferre, Glynis, Annamaria, Gadiedja, Naomi, Diana, Irina, Goedele

U kunt hier ook de  brief  lezen van de stadsdeelcommissie Amsterdam Zuidoost

U kunt hier ook de brief lezen van Groen Links, zie ook https://amsterdam.groenlinks.nl/nieuws/verklaring-groenlinks-amsterdam-over-de-uitspraken-van-sandra-grep

U kunt hier de verklaring lezen van het Ouder Kind Team