Overblijf

Vanaf 17 augustus 2015 is de tussenschoolse opvang van Smallsteps gestopt. Wereldwijs werkt dan met een continurooster. Alle kinderen blijven over onder leiding van de leerkracht. U hoeft dan ook niets meer te betalen voor de overblijf. Uw kind is van 8.30 tot 14.00 op school, alle dagen van de week, dus ook op woensdag.