Oudercontact

Op onze school is een medewerker van Swazoom werkzaam.

Haar naam is Femke Somers.

De ouderconsulent kan ouders ondersteunen in vragen over opvoeding en de ouderconsultent kan ouders betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind in de klas en andere activiteiten in school. Ook is de ouderconsulent aanspreekpunt voor de ouders van de Wijsneusjes. Op maandagochtend begeleidt zij het  Verteltasproject dat wij vanaf januari 2013 zijn gestart.  Op maandagochtend zullen er zeer regelmatig workshops en themabijeenkomsten worden georganiseerd. Kijkt u hiervoor bij onze activiteitenkalender. Femke organiseert de VVE-bijeenkomsten voor ouders van de Wijsneusjes en de onderbouw van Wereldwijs over het thema wat in de groep speelt. U krijgt adviezen en tips hoe u thuis ook bezig kunt zijn met het thema dat in de groep behandeld wordt.

 

Elke maandag aanwezig op Wereldwijs, donderdag op Bijlmerdrie. Dinsdag afwisselend op beide scholen

foto-femke

f.somers@swazoom.nl  Telnr: 0683392764

 

 

Ouder Kind Advisieur (OKA) Bibi Zwaneveld

Vanaf januari 2015 is Bibi Zwaneveld als ouder- en kindadviseur (OKA) betrokken  bij Wereldwijs en Bijlmerdrie. Als ouder- en kindadviseur is zij er voor ouders die vragen hebben over het opgroeien van hun kinderen. Zij werkt nauw samen met onze interne begeleiders. De kinderen kunnen ook zelf bij haar terecht met vragen over verschillende onderwerpen. Ook is zij er voor ‘kleine’ vragen, niet alleen voor zorg. Zij kan advies geven als een ouder bijvoorbeeld komt met een vraag als “hoe kom ik aan geld om mijn kind te laten sporten?”

De Ouder kind adviseur werkt op school  zij  vormt een team met  Ouder Kind Team in Amsterdam ZuidOost – Klein Gooioord

Ouder- en Kindteam Bijlmer Oost

Klein Gooioord Bijlmerdreef 1005 C
1103 TW Amsterdam
algemeen inloopspreekuur woensdag 15.00-16.30

foto bibi zwaneveld

Bibi Zwaneveld

Ouder- en kindadviseur

06-83173230

Dinsdag ben ik aanwezig op Wereldwijs

Donderdag ben ik aanwezig op Bijlmerdrie