nieuwe media

Op het gebied van het gebruik van audiovisuele en nieuwe media voor de culturele vorming is nog een Wereld te winnen op Wereldwijs. Daar waar mogelijk wordt het overal aanwezige digibord ingezet voor toelichting en illustratie en koppelingen met internet info.

Zelf actief filmpjes, geluidsproducten maken of presentaties is nog een te ontwikkelen onderdeel. Er ligt een aanvraag bij de Stichting Educatieve Projecten Amsterdam om aanbod op dit gebied te gaan verzorgen in het kader van het topmodel van de Brede school (de 10 uur extra aanbod door de verlengde schooldag).

Vanaf 2013-2014 hebben verschillende leerjaaren 10 uur les krijgen op het gebied van nieuwe media. Dit wordt gerealiseerd door ons TOPuur.