Beeldende vorming

De discipline Beeldende vorming – kunstbeschouwing – musea is nog volop in ontwikkeling op Wereldwijs. De school heeft een nieuw beeldende vorming / technieklokaal waar zowel leerkrachten, kunstdocenten en de Naschoolse activiteiten met kinderen gebruik van kunnen maken. Bij de leerkrachten is de digitale methode voor beeldende vorming:  “Laat maar zien” gepromoot en hier wordt nu mee geoefend. Groepen bezoeken in het kader van de kunstbeschouwing – gekoppeld aan verwerkingsactiviteiten musea; voorbeeld hiervan is het bezoek dat de groepen 7 elk jaar brengen aan het Rembrandthuis en de daar gegeven “etsles”.

Elk jaar worden er lessen beeldende vorming door externe kunstenaars – docenten in series voor de groepen 1-2  en 3-7. gegeven.  Dit kunnen we doen omdat we vanaf schooljaar 2012-2013 zijn gaan werken met het topmodel van de Brede School.

Francine van den Broek is onze vakdocent beeldende vorming. Vaak zijn de leerkrachten zijn aanwezig bij de lessen beeldende vorming zodat zij hun expertise kunnen vergroten.

De groepen 8 krijgen extra begeleiding bij de aankleding van hun eindmusical en bezoeken enkele musea apart, daar de museumlessencyclus is wegbezuinigd door de Gemeente Amsterdam.

Er is ook nog ruimte gemaakt in de begroting voor museumbezoek door enkele ander groepen.